Variabeldefinisjon

Antall klosetter

  English
Navn Antall klosetter
Definisjon Variabelen viser antall klosetter som befinner seg inne i selve boligen. Klosetter utenfor selve boligen eller som er felles for flere boliger, er ikke medregnet.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 24.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv