Variabeldefinisjon

Personkode

  English
Navn Personkode
Definisjon Kode som viser om personen er referanseperson, lever i par med referansepersonen eller er barn i familien. Som par regnes her ektepar, registrerte partnere og samboere.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer I den årlige registerstatistikken er referansepersonen den eldste i familien. I FoB2001 er referansepersonen i ektepar mannen, i samboerpar kvinnen og i registrerte partnerskap eldste partner.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv