Variabeldefinisjon

Antall rom til næringsvirksomhet

  English
Navn Antall rom til næringsvirksomhet
Definisjon Antall rom i boligen som bare blir brukt til næringsvirksomhet
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer I FoB2001 hentet fra boligskjemaet, spørsmål 16.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv