Variabeldefinisjon

Antall baderom

  English
Navn Antall baderom
Definisjon Som baderom regnes rom der det er installert badekar og/eller dusj.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer I FoB2001 hentet fra boligskjemaet, spørsmål 17.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv