Variabeldefinisjon

Familienummer (DSF)

  English
Navn Familienummer (DSF)
Definisjon Variabelen viser offisielt familienummer i Det sentrale folkeregisteret, det vil si referansepersonens fødselsnummer.
Gyldig fra 1975-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Ektepar/registrerte partnere med eller uten barn og mor/far med barn har felles familienummer. Samboere har hvert sitt familienummer. Referanseperson i ektepar er mannen og i registrerte partnerskap er det eldste partner.
 
Statistisk enhet Familie
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/10/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv