Variabeldefinisjon

Boligen tilgjengelig for rullestolbruker

  English
Navn Boligen tilgjengelig for rullestolbruker
Definisjon Dersom en rullestolbruker skal kunne komme inn i boligen ved egen hjelp, kreves det blant annet at det ikke må være trapper som hindrer ferdsel inn i boligen, og at inngangsdøra er minst 80 cm bred.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 19.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller