Variabeldefinisjon

Eie-/leieforhold

  English
Navn Eie-/leieforhold
Definisjon Denne variabelen viser til typen eie-/leieforhold husholdningen har til boligen. Som eiere regnes selveiere og eiere gjennom borettslag eller aksjeselskap. Personer som er eiere av obligasjon i obligasjonsselskap regnes å ha et leieforhold til boligen. For husholdninger som leier bolig, er det oppgitt type av leieforhold (av privatperson, boligselskap, kommunen, som tjenestebolig med videre). Husholdningen regnes som eier av boligen dersom minst én av personene i husholdningen står som eier.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer I FoB2001 hentet fra boligskjemaet, spørsmål 12.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller