Variabeldefinisjon

Statsborgerskap

  English
Navn Statsborgerskap
Definisjon Variabelen viser landkode for personens statsborgerskap
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Det registreres kun ett statsborgerskap. I de tilfeller der en person har både norsk og utenlandsk statsborgerskap, registreres det norske.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk