Variabeldefinisjon

Fødekommune/land

  English
Navn Fødekommune/land
Definisjon Variabelen viser kommunenummer hvis personen er født i Norge, 9 + landkode hvis født i utlandet
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk