Variabeldefinisjon

Forkortet navn

 
Navn Forkortet navn
Definisjon Variabelen viser et forkortet navn hvis slektsnavn, fornavn og mellomnavn tilsammen er mer enn 25 posisjoner
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv