Variabeldefinisjon

Type kloakkanlegg

 
Navn Type kloakkanlegg
Definisjon Det er skilt mellom boliger som er tilknyttet offentlig kloakk, boliger som har privat kloakkanlegg, og boliger som ikke er tilknyttet noen type kloakkanlegg. Blant boliger med privat kloakkanlegg er det igjen skilt mellom de som har privatanlegg kun for sin bolig, og de som har felles kloakkanlegg for flere boliger.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 25.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv