Variabeldefinisjon

Boligen har egen parkeringsplass

  English
Navn Boligen har egen parkeringsplass
Definisjon Variabelen viser om boligen har egen parkeringsplass. Dersom beboere leier parkeringsplass som ikke tilhører boligen, er dette ikke regnet med.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 27.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv