Variabeldefinisjon

Boligen har egen garasje/carport

  English
Navn Boligen har egen garasje/carport
Definisjon Variabelen viser om boligen har egen garasje/carport. Dersom beboere leier garasje/carport som ikke tilhører boligen, er dette ikke regnet med.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 27.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv