Variabeldefinisjon

Årstall for oppussing

  English
Navn Årstall for oppussing
Definisjon Med omfattende utbedring eller oppussing menes større arbeider som er med på å heve boligens standard. Hvis oppussing/utbedring har skjedd i flere omganger, er det årstallet for den siste som er angitt.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 26.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv