Variabeldefinisjon

Utført utbedring/oppussing etter innflytting

  English
Navn Utført utbedring/oppussing etter innflytting
Definisjon Med utbedring eller oppussing menes større arbeider som er med på å heve boligens standard.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 26. For boliger som er pusset opp/utbedret er årstall for dette angitt som egen variabel.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Årstall for oppussing