Variabeldefinisjon

Kode for korrigering/imputering i FoB2001

  English
Navn Kode for korrigering/imputering i FoB2001
Definisjon Koden gir informasjon om variabler som er spørsmål på boligskjemaet i FoB2001. Den viser om det er foretatt korrigeringer eller imputeringer på den aktuelle variabelen.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv