Variabeldefinisjon

Bygningstype, aggregert

  English
Navn Bygningstype, aggregert
Definisjon Variabelen viser hvilken type bygning boligen befinner seg i. Grupperingen er en aggregering av detaljert bygningstype i GAB-registeret.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Bygning
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Bygningstype, detaljert