Variabeldefinisjon

Byggeår

  English
Navn Byggeår
Definisjon Byggeår er det året da bygningen var klar til innflytting. I bygninger med flere boliger hvor innflyttingen skjedde gradvis, regnes som byggeår det året da minst halvparten av boligene i bygningen var klar til innflytting. For hus som er ombygd, er det oppgitt opprinnelig byggeår.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysninger om byggeår i FoB2001 er hentet fra boligskjemaet (spørsmål 8) eller fra GAB-registeret.
 
Statistisk enhet Bygning
Ekstern kilde GAB Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller