Variabeldefinisjon

Byggeår, intervall

  English
Navn Byggeår, intervall
Definisjon Bygningens byggeår oppgitt i intervaller.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjema i FoB2001, spørsmål 7.
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Byggeår