Variabeldefinisjon

Kjeller

 
Navn Kjeller
Definisjon Variabelen angir om bygningen har kjeller.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Opplysningene er hentet fra boligskjemaet i FoB2001, spørsmål 9.
 
Statistisk enhet Bygning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv