Variabeldefinisjon

Tiltakskode, aggregert arbeidssøkerstatus

  English
Navn Tiltakskode, aggregert arbeidssøkerstatus
Definisjon Grovinndeling av arbeidssøkerstatus i 8 hovedkategorier. Inndelingen blir gjort av SSB på bakgrunn av arbeidssøkerstatusene som finnes i NAVs arbeidssøkerfiler.
Gyldig fra
Gyldig til 2003-12-31
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06 - Arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Arbeidssøkerstatus