Variabeldefinisjon

Husholdningsstørrelse

  English
Navn Husholdningsstørrelse
Definisjon Husholdningsstørrelse er antall personer bosatt i husholdningen, dvs. personer som har samme husholdningsnummer.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Siden det er bohusholdning som brukes, er husholdningsstørrelse det samme som antall bosatte i boligen.
 
Statistisk enhet Husholdning
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Husholdningsnummer
Lenket til Statistikkbanktabeller