Variabeldefinisjon

Husholdningstype, alternativ detaljert inndeling

  English
Navn Husholdningstype, alternativ detaljert inndeling
Definisjon Variabelen viser en alternativ detaljert inndeling av husholdningstyper for privathusholdninger. (Standard for gruppering av familier og husholdninger (NOS C 677), detaljert inndeling.) Grupperingen følger standardens detaljerte inndeling med ett unntak: Gruppen Andre flerfamiliehusholdninger med barn er inndelt etter om yngste barn er 0-5 år eller 6-17 år.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Klassifiseringen er den samme som nivå 3 i Gruppering av husholdninger 2006. Kodene som brukes er imidlertid andre enn i Gruppering av husholdninger 2006.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Husholdningstype
Husholdningstype, detaljert inndeling