Variabeldefinisjon

Husholdningstype, aggregert inndeling

  English
Navn Husholdningstype, aggregert inndeling
Definisjon Variabelen viser en detaljert inndeling av husholdningstyper for privathusholdninger etter Standard for gruppering av familier og husholdninger, aggregert inndeling. (NOS C 677)
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2005-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Klassifiseringen ligger tett opp til nivå 2 i Gruppering av husholdninger 2006, men flerfamiliehusholdninger med barn er ikke splittet etter yngste barnets alder. Kodene som brukes er imidlertid andre enn i Gruppering av husholdninger 2006.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Husholdningstype
Husholdningstype