Variabeldefinisjon

Landsdel

  English
Navn Landsdel
Definisjon Landsdelsinndelingen er et regionalt nivå mellom fylker og hele landet.
Gyldig fra 1997-03-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kommune
Statistikkemne 00.00.20 - Regionale
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for landsdelsinndeling