Variabeldefinisjon

Arbeidssøkerstatus

  English
Navn Arbeidssøkerstatus
Definisjon Angir personens status som arbeidssøker ved referansetidspunktet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Ny kodeliste gjelder fra 1. januar 2009, og vil bli lagt inn så fort den er klar.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Arbeidssøkerstatus