Variabeldefinisjon

Fylke

  English
Navn Fylke
Definisjon Fylkene er regionale administrative enheter både for statlig og fylkeskommunal virksomhet og en viktig enhet i SSBs statistikkpublisering.
Gyldig fra 1972-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Kommune
Statistikkemne 00.00.20 - Regionale
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for fylkesinndeling