Variabeldefinisjon

Antall familier i husholdningen

  English
Navn Antall familier i husholdningen
Definisjon Variabelen viser tallet på familier i husholdningen. Alle husholdninger består av minst én familie.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Variabelen brukes primært til å skille mellom enfamiliehusholdninger og flerfamiliehusholdninger.
 
Statistisk enhet Husholdning
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv