Variabeldefinisjon

Skipets alder

  English
Navn Skipets alder
Definisjon Skipets alder er forskjellen mellom skipets byggeår og referansetidspunktet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Skip
Ekstern kilde Sjøfartsdirektoratet
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Handelsflåten, norskregistrerte skip
Sensitivitet Sensitiv