Variabeldefinisjon

Skipsgruppe

  English
Navn Skipsgruppe
Definisjon En aggregering av skipstyper i skipsgrupper. Bare de skipstyper som regnes med i statistikken over handelsflåten tas med.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Skip
Ekstern kilde Sjøfartsdirektoratet
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Handelsflåten, norskregistrerte skip
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Skipsgrupper