Variabeldefinisjon

Skipets eierskap

  English
Navn Skipets eierskap
Definisjon Hjelpevariabel som sier om skipene er norskeide eller utenlandseide. I Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) beskriver paragraf 1.1 og 1.2 skip regnes som norskeide, mens paragraf 1.3 beskriver hvilke skip som regnes som utenlandseide. I Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) betraktes alle skip som norskeide. I andre utenlandske skipsregister er informasjon om eierskap funnet gjennom data fra Lloyds Marine Intelligence Unit.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Skip
Ekstern kilde Sjøfartsdirektoratet
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Handelsflåten, norskregistrerte skip
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Eierskap