Variabeldefinisjon

Bruttotonn

  English
Navn Bruttotonn
Definisjon Mål på volumet av et skips lukkede rom. Basert på kubikkmeter og ofte forkortet BT.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Skip
Ekstern kilde Sjøfartsdirektoratet
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Handelsflåten, norskregistrerte skip
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller