Variabeldefinisjon

Norskregistrerte skip

  English
Navn Norskregistrerte skip
Definisjon Fartøy registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) med godkjent sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Skip
Ekstern kilde Sjøfartsdirektoratet
Statistikkemne 10.12.40 - Sjøtransport
Statistikk Handelsflåten, norskregistrerte skip
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller