Variabeldefinisjon

Bosatt i privat/annen husholdning

  English
Navn Bosatt i privat/annen husholdning
Definisjon Variabelen viser om personen er bosatt i en privathusholdning eller i annen husholdning (i felleshusholdning eller er uten fast bopel).
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til 2001-12-31
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv