Variabeldefinisjon

Bosatt i privat/annen husholdning

  English
Navn Bosatt i privat/annen husholdning
Definisjon Variabelen viser om personen er bosatt i en privathusholdning eller i annen husholdning
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Sensitivitet Sensitiv