Variabeldefinisjon

Husholdningsnummer

  English
Navn Husholdningsnummer
Definisjon Husholdningsnummer er fødselsnummeret til kontaktpersonen i husholdningen. Personer med samme husholdningsnummer tilhører samme husholdning. I registerstatistikken brukes bohusholdning etter formell bostedsadresse (dvs. adresse ifølge Folkeregisteret).
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Husholdning
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.20 - Familier, husholdninger
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/20/ffamilie/om.html
Statistikk Familier og husholdninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Kontaktperson husholdning