Variabeldefinisjon

Alder på referansedato

  English
Navn Alder på referansedato
Definisjon Variabelen viser fylte hele år på referansedatoen og benevnes også alder ved siste fødselsdag.
Gyldig fra 2001-01-01
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Variabelen brukes hovedsakelig ved rapportering til internasjonale organisasjoner.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01 - Befolkningsstruktur
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/fobhusinnt/om.html
Statistikk Folke- og boligtellingen
Sensitivitet Sensitiv