Variabeldefinisjon

Tilleggsskatt

  English
Navn Tilleggsskatt
Definisjon Tilleggsskatt for å ha oppgitt ufullstendige eller uriktige opplysninger til likningsmyndighetene.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller