Variabeldefinisjon

Forsinkelsesavgift

  English
Navn Forsinkelsesavgift
Definisjon Avgift for å levere selvangivelse etter fristen.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01.30 - Skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller