Variabeldefinisjon

Arveavgift

 
Navn Arveavgift
Definisjon Avgift på arv og gave.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv