Variabeldefinisjon

Grunnlag for arveavgift

 
Navn Grunnlag for arveavgift
Definisjon Mottatt arv eller gave som inngår i beregningen av arveavgift.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv