Variabeldefinisjon

Andre overføringer

  English
Navn Andre overføringer
Definisjon Omfatter stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad til enslige forsørgere og yrkesskadeerstatning med videre.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2003-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter mottatte stønader i løpet av kalenderåret. Ulike stønader har kommet til i løpet av perioden. 01-01-1993 til 31-12-1995 kun kode 916 fra Lønns- og trekkoppgaven. Denne koden omfatter bl.a. ¿ lønn og feriepenger som avdøde ikke hadde faktisk og rettslig adgang til å få utbetalt før dødsfallet (arv) ¿ skattefritt krigsrisikotillegg ¿ skattefritt sluttvederlag ¿ skattefri del av tilleggssluttvederlag ¿ skattefri etterlønn etter dødsfall ¿ skattefri kostgodtgjørelse for sjøfolk ¿ beregnet personinntekt for aktiv aksjonær, fastsatt for dødsåret ¿ skattefri bilgodtgjørelse til arbeidsreiser fra veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon (når utbetalingen overstiger kr 10 000 - hele godtgjørelsen skal da innberettes). 01-01-1996 til 31-12-1998 kode916 og stønad til barnetilsyn. 01-01-1999 til 31-12-1999 kode916, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad. 01-01-2000 -----> kode916, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og yrkesskadeerstatning.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller