Variabeldefinisjon

Arbeidsstedskommune

  English
Navn Arbeidsstedskommune
Definisjon Angir hvilken kommune bedriften som en person arbeider i, er lokalisert.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Arbeidssted er hentet fra Bedrift- og foretaksregisteret. For sjøfolk og de fleste ansatte i forsvaret settes arbeidssted lik bostedskommune.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Sysselsetting, hovedtall (registerbasert)
Sensitivitet Sensitiv