Variabeldefinisjon

Tapte arbeidsdager

  English
Navn Tapte arbeidsdager
Definisjon Varigheten av en konflikt måles i antall tapte arbeidsdager, dvs. virkedager per uke for den aktuelle gruppen i konflikt, ikke kalenderdager.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet
Statistikkemne 06.04 - Arbeidskonflikter
Sensitivitet Sensitiv