Variabeldefinisjon

Ektefellepensjonister

  English
Navn Ektefellepensjonister
Definisjon Antall mottakere av pensjon som gjenlevende ektefelle.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv