Variabeldefinisjon

Uførepensjonister med minstepensjon

  English
Navn Uførepensjonister med minstepensjon
Definisjon Antall uførepensjonister med minstepensjon (dvs. uførepensjonister som mottar særtillegg).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv