Variabeldefinisjon

Alderspensjonister med minstepensjon

  English
Navn Alderspensjonister med minstepensjon
Definisjon Antall alderspensjonister med minstepensjon (dvs. alderspensjonister som mottar særtillegg).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 03.04.30 - Trygd og sosialhjelp
Sensitivitet Sensitiv