Variabeldefinisjon

Mottatte bidrag

  English
Navn Mottatte bidrag
Definisjon Underholdsbidrag og livrenter utenfor arbeidsforhold i løpet av kalenderåret.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2003-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Nye regler for beregning av barnebidrag ble innført fra og med 1. oktober 2003. Mottatt bidrag føres fra denne dato ikke lenger som skattepliktig inntekt. Tallet for 2003 inneholder ikke mottatt bidrag for årets 3 siste måneder.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv