Variabeldefinisjon

Utgiftsgodtgjørelser

 
Navn Utgiftsgodtgjørelser
Definisjon Godtgjørelser til dekning av utgifter mottakeren har under utføring av arbeid, oppdrag eller verv. Dette kan vere utgiftsgodtgjørelser til overnatting, kost og bil.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv