Variabeldefinisjon

Trekkpliktig godtgjørelse til reise, kost og losji

 
Navn Trekkpliktig godtgjørelse til reise, kost og losji
Definisjon Trekkpliktig godtgjørelse til reise, kost og losji (nattillegg) - herunder godtgjørelse som ikke oppfyller Skattedirektoratets legitimasjonskrav og eventuell "mergodtgjørelse" i forhold til statens satser, Skattedirektoratets forskuddssatser, eller satser fastsatt i tariffavtale. Kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining utover beløpet til "bruspenger" i statens regulativ inkluderes.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til 2004-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv