Variabeldefinisjon

Trekkpliktig bil- og båtgodtgjørelse

 
Navn Trekkpliktig bil- og båtgodtgjørelse
Definisjon Trekkpliktig bilgodtgjørelse utbetalt etter kjørelengde og trekkpliktig del av fast bilgodtgjørelse, båtgodtgjørelse mv. uten angivelse av antall km.
Gyldig fra 2003-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv